вторник, 7 юни 2016 г.

Външни миграции в България, ХIХ-ХХІ в. Историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти

Международна научна конференция
със специалното участие на Н.Пр. Андраш Клейн, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България


Програма   Плакат     На 1 юни 2016 г. Институтът за исторически изследвания при БАН и Българо-унгарската историческа комисия проведоха международна научна конференция "Външни миграции в България, ХIХ-ХХІ в. Историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти". Конференцията се осъществи в рамките на едноименен научен проект на секция “Помощни исторически науки и информатика” в Института за исторически изследвания при БАН с ръководител доц. дин Пенка Пейковска. Нейн домакин бе директорът на Унгарския културен институт в София г-жа Дьорди Димитров. 
    Приветствия към участниците и гостите поднесоха Н.Пр. Андраш Клейн, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България, и проф. дин Валери Стоянов, председател на Българската секция на Българо-унгарската историческа комисия.
         Научното събитие започна с много актуалната и силно впечатляваща лекция на унгарския посланик А. Клейн за “Миграционните предизвикателства и Европейският съюз”, която предизвика интересна дискусия.
       В конференцията взеха участие учени от Институтите за исторически изследвания, за български езикза изследване на населението и човека и за изследване на обществото и знанието при Българската академия на науките, както и чуждестранни учени от Института по славянознание при Руската академия на науките, Института по история към Изследователския център по хуманитаристика при Унгарска академия на науките и Бизнес колежа “Шандор Векерле” в Будапеща: Анна Гладышева, Виктор Косик, Венцислав Мучинов, Габор Деметер, Инна Манасиева, Манчо Веков, Надежда Николова, Надя Филипова, Пенка Пейковска, Райна Симеонова-Харгитайни, Сергей Рожков, Станислава Стойчева,  Чаба Жебьок, Чавдар Ветов и др.     

* * *
* * *